Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Styrets oppgaver

Publisert 28-08-2021

Den årlige general forsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å:

 • Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.
 • Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til årsmøtet.
 • Godkjenne fakturaer til betaling
 • Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift
 • Fore ta nødvendig regulering av fellekostnader
 • Treffe besluting om bruk av midler til vedlikehold, bimiljø og andre driftsoppgaver
 • Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og byggningsmass
 • Inngå driftsavtaler
 • Goskjenne nye eiere og eventuelt behnadle søknader om bruksoveralting/utleie
 • Påse at vedtekter og husordensregler overholders
 • Behandle klagesaker
 • Ivareta henvendelser fra beboere
 • Sørge for at styremøter avholdes så ofte om nødvendig og at det føres protokoll fra styremøtene
 • Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet
Oppgavene kan avvike i henhold til vedtektene for Karisveien borettslag. 
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi