Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Styrets oppgaver

Publisert 28-08-2021

Den årlige generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å:

 • Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.
 • Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til årsmøtet.
 • Godkjenne fakturaer til betaling
 • Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift
 • Foreta nødvendig regulering av fellekostnader
 • Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljø og andre driftsoppgaver
 • Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse
 • Inngå driftsavtale
 • Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksovertakelse/utleie
 • Påse at vedtekter og husordensregler overholdes
 • Behandle klagesaker
 • Ivareta henvendelser fra beboere
 • Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig og at det føres protokoll fra styremøtene
 • Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet
Oppgavene kan avvike i henhold til vedtektene for Karisveien borettslag. 
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi