Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Generell informasjon om Karisveien Borettslag

Publisert 07-05-2019

Generelle opplysninger om Karisveien Borettslag (Borettslaget)

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 948264749.

Borettslaget består av 232 andelseiere, fordelt på 20 bygninger.

Eiendommen har gårdsnummer 71 bruksnummer 43 og 44 og er på 81730m². Borettslaget eier tomten.

Borettslagets adresser er Karisveien 3-21, 25-39, 45-83, 87-101, 10-119, 125-155, 159-181, 185-205, 209-231, 24-42, 44-60, 66-78, 82-100, 104-118, 122-138, 140-178, 200-214, 218-248, 254-300, 306-322

Hvem bestemmer i borettslaget?

I et borettslag er det andelseieren som bestemmer, enten direkte på generalforsamling eller indirekte ved at den daglige driften av borettslaget utføres av et styre som er valgt av, og står til ansvar for Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er høyeste myndighet i borettslaget. I henhold til vedtekten velger en generalforsamlingen et styre med 5 representanter hvorav en velges til styreleder. Styret er ansvarlig for den daglige drift og vedlikehold av tomt og bygninger, iverksettelse av vedtak som gjøres i generalforsamlingen, påse at vedtekter, husordensregler, garasjeregler m.m. vedlikeholdes og etterleves.

Oversikt over de til en hver tid valgte styrerepresentanter og styreleder blir utgitt i informasjonsskriv hvert år. Det ligger også opplysninger om styrerepresentantene på borettslagets hjemmeside: www.karisveien.no

 

Samarbeidspartnere

Boligbyggelaget Romerike (BORI)

BORI er borettslagets forretningsfører. Blant oppgavene som BORI utfører som foretningsfører er: innkreving av felleskostnader, betaling av regninger, håndtering av lån, regnskapsførsel, bistand til styret i borettslag med økonomisk, teknisk og juridisk assistanse. Videre sørger BORI for husleieinkasso og oppfølging, utgivelse av diverse informasjoner, samarbeidspartner på områder som teknisk, juridisk, kursing av styremedlemmer med mer. For mer informasjon om medlemsfordeler se: www.bori.no

Ta gjerne kontakt med BORI dersom det er saker du har spørsmål om. Det er allikevel styret, de tillitsvalgte og kontaktpersoner i borettslaget som skal være din primære kontakt.

 

Postadresse:                     Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Besøksadresse:                Bjørnsons gate 35, 2003 Lillestrøm

Sentralbord:                      63 89 02 00

Kontaktpersoner: Madeleine Wik Strand - madeleine.wik.strand@bori.no


Telia
Telia er leverandør av kabel-TV og Internett. Avtalen sikrer leveranser i nettet i Karisveien og forvaltes av Fellesorganet.
 

Borettslaget samarbeider med:

Utomhus - Grønt areal                             Roger Olsen vedlikehold AS
Elektriske anlegg                                     SEKO Elektro
Renovasjon                                              ROAF
Byggteknisk                                             Facilitec

 

 

Forsikringer

Borettslagets eiendommer og bygninger er forsikret i IF Forsikring. Polisenummeret deres er: SP2451194.1.1
Beboer skal tegne egen innbo forsikring

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi